Avís legal


CONDICIONS GENERALS D’ÚS

La utilització d’aquest lloc web està subjecte a l’acceptació de les següents condicions d’ús. El sol fet d’accedir a aquesta web i utilitzar els seus continguts, implica que l’usuari ha llegit i accepta totes les condicions.

La FUNDACIÓ CATALANA PER A LA RECERCA I LA INNOVACIÓ (d’ara endavant la Fundació), es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis de les Condicions Generals i, en general de tots els elements que integren el disseny i la configuració d’aquesta pàgina web. Igualment,  també es reserva el dret de suspendre, temporalment o definitivament, l’accessibilitat a les seves pàgines web.

Els preguem que llegeixin atentament.

INFORMACIÓ GENERAL EN COMPLIMENT DE LA LLEI DE SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ I DE COMERÇ ELECTRÒNIC (LSSICE), LLEI 34/2002 DE 11 DE JULIOL.

TITULARITAT DEL LLOC WEB

DOMINI: www.fundaciorecerca.cat
TITULAR: FUNDACIÓ CATALANA PER A LA RECERCA I LA INNOVACIÓ
DOMICILI SOCIAL: Passeig Lluís Companys, 23
TELÈFON: 93.268.77.00
E-MAIL: info@fundaciorecerca.cat
NIF: G-58285784
DADES REGISTRALS: Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya, inscrita amb el número 281.

POLÍTICA DE PRIVADESA

És important per a la Fundació garantir la protecció, privacitat i seguretat de la seva informació personal, i per aquest motiu intentem complir amb les lleis sobre privacitat, protecció de dades i seguretat de totes les dades personals on tenim llocs web.

A través del nostre lloc web, la Fundació no recollirà cap tipus d’informació personal sobre vostè, llevat que vostè voluntàriament ens les faciliti, ja bé sigui omplint el formulari o mitjançant altres vies. Les dades personals sol·licitades a la web www.fundaciorecerca.cat es necessiten per a enviar comunicacions a l’usuari, per mantenir-lo informat sobre els nostres serveis, així com de totes les activitats relacionades amb la pàgina web.

Per tant, l’usuari autoritza expressament a la Fundació a poder remetre-li informació diversa per correu electrònic. Si vostè no desitja rebre informació sobre els nostres serveis, si us plau, indiqui’ns-ho expressament per correu electrònic a info@fundaciorecerca.cat o escrigui’ns a Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació, passeig Lluís Companys núm. 23, (Barcelona – 08010).

El lloc web de la Fundació pot contenir enllaços a altres llocs web gestionats per tercers sobre els quals la Fundació no exerceix cap tipus de control. La Fundació no és responsable de les polítiques de privacitat o el contingut d’altres llocs web no gestionades per ella mateixa.

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

Qui utilitza aquest lloc web, ho fa pel seu propi compte i risc. La Fundació no es fa responsable dels errors o omissions que pogués tenir aquest lloc web, ni tampoc es fa responsable de qualsevol dany o perjudici produïts ni dels defectes tècnics, sigui quina sigui la seva naturalesa, que es derivin de les matèries contingudes al web www.fundaciorecerca.cat i de l’ús de la informació.

La Fundació no garanteix l’absència de virus o elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic de l’usuari, ni en altres documents o arxius.

La Fundació no pot assumir ninguna responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda a les pàgines d’Internet de www.fundaciorecerca.cat

INFORMACIÓ TÈCNICA

Per una visualització òptima, recomanem configurar la pantalla a 1024 x 768, o superior i una qualitat de color de 32 bits.

Alhora, els informen que cal tenir instal·lat l’Adobe Flash Player i l’Adobe Reader per tal de poder accedir a alguns continguts concrets de la web.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL, INDUSTRIAL I COPYRIGHT

L’usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i qualsevol altre element inserit en el lloc web, pertanyen a la Fundació o en el seu cas, a tercers.

Les informacions, que poden provenir de fonts externes (identificades oportunament en cada cas), podrien no ser completament exactes o actualitzades, tot i els esforços perquè així sigui.

Tots els continguts estan protegits pels drets de Copyright, i propietat intel·lectual, que l’usuari ha de respectar. La informació d’aquesta web només podrà ser usada per aquelles persones expressament autoritzades per l’autor.

Resta prohibit, qualsevol ús dels continguts de la pàgina web, concretament sobre les fotografies, imatges, textos, disseny gràfic, continguts creatius i estètics, índexs, sons i codis font, sense l’autorització expressa dels seus titulars/autors. Qualsevol ús no permès serà degudament perseguit pels legítims propietaris.

FCRI, Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació són marques protegides legalment i propietat de la Fundació Institució Catalana de Suport a la Recerca.

Així mateix, queda prohibit suprimir, eludir o manipular el copyright, o altres dades identificatives, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme de informació que poguessin contenir els continguts.

Tota vulneració dels drets de propietat intel·lectual i industrial inclosos en aquesta web, així com la infracció de la normativa que els protegeix establerta en el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, legislació referent a la protecció de patents i marques, i qualsevol altra normativa vigent, comportarà les responsabilitats civils i/o penals que en cada cas corresponguin.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

La facilitació de dades personals no és requisit per tal d’accedir als continguts d’aquesta web. Únicament s’emmagatzemaran les dades personals que l’usuari voluntàriament faciliti si ho desitja, ja bé sigui mitjançant el formulari inclòs en els butlletins de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (d’ara endavant els butlletins), com mitjançant qualsevol altra via.

Els continguts inclosos als butlletins faciliten l’accés a la informació i els serveis subministrats o prestats per diferents persones o entitats proveïdores a les persones interessades en aquests. Tant l’accés als butlletins com l’ús que es pugui fer de la seva informació i continguts s’efectua sota l’exclusiva responsabilitat de qui ho faci. La Fundació no respondrà en cap cas ni en cap mesura, pels eventuals prejudicis derivats de l’ús de la informació i continguts accessibles des dels butlletins o de l’accés a altres continguts de tercers a través de les connexions i enllaços existents.

La Fundació es compromet a complir la legislació vigent en matèria de protecció i tractament de dades personals i en particular la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal de 13 de Desembre, així com el seu Reglament (Real Decret 1720/2007, de 21 de desembre).

Les dades personals proporcionades per l’usuari, seran incloses en els nostres fitxers, degudament registrats en el registre de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, i tractades conforme a la Llei Orgànica 15/1999, la finalitat de la qual és facilitar la informació requerida per l’usuari o una altra informació que la Fundació pugui considerar del seu interès. L’usuari, pel fet d’enviar el formulari de la web, dóna el seu consentiment pel tractament de les seves dades personals.

Els usuaris, les dades del quals siguin objecte de tractament, podran exercir gratuïtament els drets d'accés, rectificació, oposició i/o cancel·lació de les seves dades, de conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Aquests drets podran ser exercitats per l'usuari o, si escau, per qui el representi, mitjançant sol·licitud escrita i signada, dirigida a la següent adreça: Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació, passeig Lluís Companys núm. 23, 08010 Barcelona. La sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de l'usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o passaport, posar la referència “LOPD Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació” i contingut concret del dret exercit.

Els usuaris que facilitin les seves dades personals seran els únics responsables de la veracitat i correcció de les dades incloses, quedant la Fundació exonerada de qualsevol responsabilitat al respecte.

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE

Aquestes condicions generals queden subjectes a l’ordenament jurídic espanyol.

Per a la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar de l’accés a la pagina web, l’usuari i la Fundació, acorden sotmetre’s expressament a la jurisdicció dels Tribunals de la ciutat de Barcelona.


Entitats relacionades amb FCRi